SOMETHING ROTTEN K. & J. Kirkpatrick | Teatr Muzyczny w Gdyni | reżyseria Tomasz Dutkiewicz | kierownictwo muzyczne Dariusz Różankiewicz | kostiumy Anna Adamek i Martyna Kander | scenografia Wojciech Stefaniak |  fot.  | premiera 3 IX 2022
Back to Top